70 lecie harcerstwa na Ziemi Kłodzkiej

W dniach 19-21 lutego w Kłodzku odbył się harcerski Biwak Artystyczny,
który był zwieńczeniem całorocznych działań związanych z obchodami
70 rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Kłodzkiej...

20 lutego o godz. 16:00 w Muzeum Ziemi Kłodzkiej zaproszonym gościom, byłym harcerzom i instruktorom, udostępniona została ekspozycja harcerska oraz kroniki
z dawnych lat. Podczas wystawy, na którą przybyło kilka pokoleń kłodzkich harcerzy
i sympatyków organizacji, po raz pierwszy w historii spotkało się siedmioro komendantów Hufca Kłodzko: Adolf Falkowski – pierwszy komendant hufca, Małgorzata Kadyszewska-Smaga, hm. Mieczysław Krombach, Ireneusz Żebrak,
phm. Joanna Kowalczyk, hm. Marcin Fiedukiewicz oraz aktualna komendantka
hm. Grażyna Bróż.

Wśród gości i harcerskich przyjaciół obecny był również Starosta Kłodzki
Maciej Awiżeń, który odebrał z rąk obecnej komendantki podziękowania za wsparcie dla harcerzy i instruktorów w ich wychowawczej pracy na terenie całego powiatu kłodzkiego.

Statuetki wraz z podziękowaniem (na ręce osób ich reprezentujących) wręczono również burmistrzom Kłodzka Michałowi Piszce i Szczytnej Markowi Szpanierowi
oraz Stanisławowi Longawie, wójtowi Gminy Kłodzko. Uhonorowano również
Straż Graniczną i 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej – jednostki nieustannie wspierające harcerzy we wszystkich podejmowanych działaniach.

To jednak nie wszystko. Wieczorem, w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, na którym wszystkie drużyny hufca Kłodzko zaprezentowały wspaniałej publiczności, co im w harcerskich duszach gra. Oprócz występów harcerzy, podczas tego wydarzenia harcmistrzowie Barbara
i Marian Ptak oraz podharcmistrzowie Joanna i Grzegorz Kowalczykowie zostali uhonorowani Srebrnymi Odznakami „Zasłużonych dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”,
a wieloletnia księgowa hufca, Pani Anna Zawadzka, otrzymała statuetkę
z podziękowaniem.

Festiwal uświetnił występ Harcerskiej Grupy Artystycznej „Liminis” z Kamiennej Góry – zespołu reprezentacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej i laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”. Zespół tworzą instruktorki
i harcerki, które nie tylko pokazały magiczną urodę Rudaw i zaczarowały nas najprawdziwszymi dźwiękami lasu za pomocą niespotykanych instrumentów,
ale również udowodniły że harcersko, bratersko trzeba żyć, jak głosi tekst jednej z ich autorskich piosenek.

Za nami aż 70 lat na harcerskim szlaku, ale obiecujemy, że to jeszcze nie koniec. Wręcz przeciwnie! Zapewniamy, że usłyszycie o nas nie raz, a w miastach Kotliny Kłodzkiej zdołacie zauważyć maszerującą w mundurach młodzież. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznego jubileuszu i stworzenia niepowtarzalnej atmosfery harcerskiej przyjaźni.

Jeśli wśród czytelników znajdują się osoby związane z harcerstwem na Ziemiach Kłodzkim – fascynaci, byli harcerze lub instruktorzy, zapraszamy do współtworzenia następnego jubileuszu. To wspaniała okazja, żeby wrócić myślami do dawnych lat, odkurzyć ukryte pamiątki, plakietki z rajdów, proporce zastępów, a może nawet mundury. Jeżeli chciałbyś przekazać je na wystawę i podzielić się z innymi harcerskimi wspomnieniami – czekamy na kontakt.

Serdeczne dziękujemy panu Krzysztofowi Miszkiewiczowi, dyrektorowi Muzeum Ziemi Kłodzkiej za udostępnienie pomieszczeń i umożliwienie zorganizowania wystawy oraz panu Markowi Mazurkiewiczowi, dyrektorowi KCKSiR.


Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Sudeckiej Brygady WOP w Kłodzku
ul. Wojska Polskiego 18, 57-300 Kłodzko

tel. 605745992
www.klodzko.zhp.pl
e-mail: klodzko@zhp.pl

KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141
KONTO:
24 2030 0045 1110 0000 0130 5390

Biuro KH czynne:
wtorki i środy w godz.: 16:00-19:00

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Kłodzko
ul. Wojska Polskiego 18, 57-300 Kłodzko

Biuletyn Informacji Publicznej - BIP ZHP

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.